Зареждане на тонеркасети и мастилници за принтери и копирни машини със 100 % гаранция

Сервизно обслужване на факсове, копирни машини, принтери  в офиса на клиента

Доставка на оригинални и съвместими консумативи

Абонаментна поддръжка на принтери, копирни машини

Консултации при избор на офис техника

Доставка на копирни машини, телефонни и факс апарати, принтери, скенери и др.

Монтаж, инсталиране и обучение на персонала за работа с новозакупената техника