Инсталиране и обучение

Ние извършваме доставка, монтаж и инсталация на всички видове офис техника по цени на вносител.

Обучението на персонала за работа с новозакупената офис техника е важна част от нашите услуги. Нашите специалисти се превръщат в незаменими консултанти на служителите ви.